logo
 
WH
แม่ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม
สารปรับสภาพดิน
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ธาตุอาหารเสริมทางใบ 

 พลังเร่ง เบ่งกอ 

พลังเร่ง เบ่งกอ

  • เร่งการแตกราก แตกกอ
  • แก้ปัญหาข้าวไม่กินปุ๋ย
  • ฉีดพ่นพร้อมยาคุมฆ่าหญ้า ในนาข้าวเพื่อเร่งระบบราก
  • ข้าวตั้งตัวได้เร็ว