logo
 
WH
แม่ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม
สารปรับสภาพดิน
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม 
 


ผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพดี นำเข้าเองจากต่างประเทศ 
ให้ธาตุอาหารพืชครบถ้วน 16 ชนิด พร้อมปรับสภาพดินไปในตัว 
สูตรปุ๋ยเต็มไปด้วยคุณภาพ ฟิลเลอร์เติมเต็มไปด้วยแคลเซี่ยม แมกนีเซียม กำมะถัน 
พืชสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้ทนทานต่อโรคและแมลง 
มีหลายสูตรให้เลือก ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้