logo
 
KLASMANN
วัสุดปลูกไม้ประดับจากนิวซีแลนด์
กลุ่มปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
กลุ่มปุ๋ยเกล็ด
กลุ่มเครื่องมือทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 

 

วัสุดปลูกไม้ประดับจากนิวซีแลนด์ 

 Sphagnum Moss 
เลือกใช้ "เบสโกรว์สแปกนั่มมอส"
ลดค่าใช้จ่าย ดูแลรักษาง่าย พืชเจริญเติบโตดี ให้ดอกสีสวย เกรดส่งออก


เบสโกรว์สแปกนั่มมอส (Basegrow Sphagnum moss)
เป็นพันธุ์เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ เพาะปลูกอยู่ในอ่าวฝั่งตะวันตกของนิวซีแลนด์ซึ่งมี2 สายพันธุ์คือ
 
 1.Sphagnum Cristatum ข้อลำต้นยาว แข็งแรง มีคุณสมบัติเยี่ยม มีความยาวข้อถึง350มิลลิเมตร ปริมาณใบน้อย เมื่อผ่านการผลิตโดยขบวนการอบแห้ง และทำความสะอาดจะมีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการใช้งานมีสีเหลืองนวลถึงเขียวอ่อน การอุ้มน้ำดี ช่องว่างอากาศมาก ปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ต่ำและไม่สะสมเกลือจากการให้ปุ๋ย จึงเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบทางเคมีของ Sphagnum Cristatum (สัดส่วนการวิเคราะห์ 1 : 1.5 น้ำ ต่อ หญ้ามอส)
 
 pH   :   4.8 
 EC  :   0.2 mS/cm
 Nitrate N  :   1.0 mg/L
 Ammonium N  :   3.0 mg/L
 Phosphorus  :   2.0 mg/L
 Sulphur  :   4.0 mg/L
 Potassium  :  16.0 mg/L
 Calcium  :    1.0 mg/L
 Magnesium  :    1.0 mg/L
 Sodium  :  17.0 mg/L
 

 2.Sphagnum subnitens ต้นยาวข้อยาวนุ่มเหมือนขนนก มีคุณสมบัติทางเคมี ช่องว่างอากาศและน้ำคล้าย Sphagnum Cristatum แต่หญ้ามอสชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยทางโครงสร้างแต่โดยรวมแล้วก็ดีต่อหญ้ามอสชนิดอื่นๆ 


สแปกนั่มมอสทั้งสองสายพันธุ์มีโครงสร้างแข็งแรง การย่อยสลายหรือฉีกขาดยากกับการใช้ในกระถาง ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นพิษกับพืช หญ้ามอสชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่เยี่ยมทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตแข็งแรง

คุณสมบัติที่ดีของเบสโกรว์สแปกนั่มมอส
ต้นยาวแข็งแรง ซึ่งง่ายต่อการห่อหุ่ม ทำให้รากกล้วยไม้ยึดเกาะ
มีช่องว่างน้ำ อากาศ ออกซิเจนหวุนเวียนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ปลูกไม้กระถาง
ความเข้มข้นเกลือที่ละลายได้ในน้ำต่ำ
ไม่ดูดซับเกลือจากปุ๋ย
มีความสามารถในการดูดน้ำได้ถึง20เท่าของน้ำหนักตัว
ความเข้มข้นธาตุอาหารทั้งจากหญ้ามอสและตัวปุ๋ยที่ใช้ทั่วถึงทั้งกระถาง
การระบายน้ำสม่ำเสมอ
รากพืชเจริญเติบโตแผ่กระจายดี
พืชที่ปลูกโตเร็วแข็งแรง
การจัดการทั้งก่อนและหลังการใช้ง่าย ประหยัดแรงงาน

ความแตกต่างสแปกนั่มมอส จากแหล่งอื่นๆของโลก

หญ้ามอสจากประเทศจีน
เป็นพันธุ์ sphagnum palustre และ sphagnum cuspidatum หญ้ามอสสายพันธุ์เหล่านี้ มีลำต้นและข้อสั้นเปราะ ขาดง่าย ยากต่อการห่อหุ้มราก ค่าความเป็นกรดด่างสูง สารประกอบที่พืชไม่ต้องการและอาจเป็นพิษกับพืชมาก นอกจากนี้ หญ้ามอสจากจีนมีการอุ้มน้ำมาก ช่องว่างอากาศน้อย การอุ้มน้ำที่มากเกินไป เมื่อใช้ปลูกกล้วยไม้ในกระถางจะมีการแตกขาดง่ายและย่อยสลายไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตเจน ทำให้ความเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ต่ำ

หญ้ามอสจากประเทศชิลี 
เป็นพันธุ์sphagnum megallanicum มีสีออกแดง ข้อสั้นมากและใบมากเกินไป การอุ้มน้ำต่ำและระบายน้ำดีเกินไปเมื่อเทียบกับหญ้ามอสจากนิวซีแลนด์และจีน จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าหญ้ามอสจากชิลีมีปริมาณเกลือและความสามารถในการสะสมเกลือสูงเมื่อมีการใช้ปุ๋ยความสั้นของข้อทำให้ยากต่อการห่อหุ้มรากและลำบากต่อการใช้งานในกระถาง

วิธีการใช้งาน
เอาแช่น้ำประมาณ10นาที จนพองตัว จากนั้นก็นำมาบีบน้ำออก แล้วใช้งานได้เลยค่ะ