logo
 
KLASMANN
Other Growing Media
Controlled Release Fertilizer
Foliar Fertilizer
Agricultural Equipments
 
 
 
 
 
 
 

หัวใจของการทำงาน(Eng)


1. ลูกค้าคือคนสำคัญของพวกเรา
2. สร้างผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพและเป็นคนดี
3. เลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อบริการแก่เกษตรกรไทย
4. ผลิตปุ๋ยโดยเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดของโลก เพื่อให้เกษตรกรไทย ได้ผลผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งยังรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืน         แผ่นดิน
5. ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
6. เราภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย