logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 MgSo4 

แมกนีเซียมซัลเฟต

 


ปริมาณธาตุึอาหาร

  แมกนีเซียม (MgO)          27  %
  กำมะถัน (S)      20  %

ให้ธาตุอาหาร แมกนีเซียมและกำมะถัน เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการ แมกนีเซียม และ กำมะถัน เช่น ข้าว และส้ม เป็นต้น