logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 0-40-54 


 

ปริมาณธาตุอาหาร

  ไนโตรเจนทั้งหมด            0  %
  ฟอตฟอรัสที่เป็นประโยชน์      40  %
  โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ      54  % 


สะสมอาหาร เร่งการออกดอก เร่งใบพืชให้แก่เร็ว ฉีดทำลายยอดอ่อน บำรุงคุณภาพผลผลิต