logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 12-60-0 

โมโนแอมโมเนียฟอสเฟต

 

ปริมาณธาตุึอาหาร

  ไนโตรเจนทั้งหมด          12  %
  ฟอตฟอรัสที่เป็นประโยชน์      60  %
  โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ        0  % 

เปิดตาดอกมะม่วง ส้ม ทุเรียน พืชอื่นๆ ใช้เป็นแม่ปุ๋ยเพื่อผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ