logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 46-0-0 

ยูเรีย โลว์ไบยูเร็ต


ปริมาณธาตุึอาหาร

  ไนโตรเจนทั้งหมด          46  %
  ฟอตฟอรัสที่เป็นประโยชน์        0  %
  โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ        0  % 

เร่งการแตกยอดอ่อน บำรุงการเจริญเติบโตในระยะแรก ไม่เป็นพิษต่อพืช ใช้เป็นแม่ปุ๋ยเพื่อผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ