logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี. 

 แม็กซิเมท 

แม็กซิเมท วาย.วี.พี. ให้ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง

 ประกอบไปด้วย
 ไนโตรเจน (N)
02 %
 แมกนีเซียม (MgO) 05 %
 แคลเซียม (CaO) 25 %
 กำมะถัน (S)
03 %
 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ