logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 กบเงินกบทอง 6-3-30 
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจนทั้งหมด   (N)....................................................... 6 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)..................................................   3 %
โพแตสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)....................................................    30 %

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม (MgO)....................................................   2.1 %
แคลเซียม (CaO)....................................................   5.7 % 
กำมะถัน (S)........................................................   2.7 %

ปริมาณธาตุอาหารเสริม
โบรอน (B).........................................................   0.22 %