logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 สามเหลี่ยมวงกลม 15-5-20 
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจนทั้งหมด   (N)....................................................... 15 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)..................................................   5 %
โพแตสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)....................................................    20 %

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม (MgO)....................................................   1.5 %
แคลเซียม (CaO)....................................................   5.1 % 
กำมะถัน (S)........................................................   2.2 %

ปริมาณธาตุอาหารเสริม
โบรอน (B).........................................................   0.2 %