logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 15-0-0 

แคลเซียมไนเตรท

ปริมาณธาตุอาหาร

  ไนโตรเจนทั้งหมด          15  %
  แคลเซียม      26  %


กระตุ้นการแตกใบอ่อน บำรุงการเจริญเติบโตสร้างเปลือก ขยายผล