logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
เรียญเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางบัวทอง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบางบัวทอง

เพื่อสร้างอาศรม หมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์พระองค์แรกของพระพุทธเจ้า

และเพื่อปรับปรุงกุฏิชี

วันที่ 2 ตุลาคม 2559

กำหนดการ

เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล (มีโรงทานที่ญาติโยมนำมาร่วมทำบุญเพื่อถวายพระและเลี้ยงญาติโยมเป็นอาหารเจ

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย(ขอความร่วมมือญาติโยมใช้ชามและช้อนคนละ 1 ชุด เพื่อลดขยะโฟมและมลพิษ

เวลา 13.00-14.00 น. ขอเชิญญาติโยมทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุกับหลวงตาจุ้ย หลวงตาเชื้อ และพระสงฆ์ ตามอัธยาศัย

เวลา 14.00 น. ขบวนผ้าป่าเวียนรอบทักษิณา 3 รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายผ้าป่าในอุโบสถ

ประวัติวัดบางบัวทอง

 วัดบางบัวทอง  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2335 ซึ่งมีอายุมาแล้วกว่า  224  ปี ปัจจุบัน วัดบางบัวทองเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนในละแวกนี้  วัดบางบัวทองได้รับการดูแล  และพัฒนาโดยพระครูนนทวีราภรณ์  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  รวม   30    ปี  เป็นพระอาจารย์ที่มีความสมถะและมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนาวัด ให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในความเรียบง่าย  ประหยัด และรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้เป็นอย่างดี นอกจากเป็นศูนย์รวมทางธรรมและให้ความร่มเย็นด้วยต้นไม้นานาชนิดแล้ว  ทางวัดยังจัดสถานที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วย  โดยมีห้องอบสมุนไพรบำบัดความป่วย ทั้งทางกายและทางใจและยังทำให้ผู้คนทั่วไปได้ดูแลสุขภาพ

   การจัดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้  เพื่อสร้างอาศรม หมอชีวกโกมารภัจจ์ให้เป็นที่รักษากาย ใจ ของเพื่อนมนุษย์ ปรับปรุงกุฏิชีและที่อบสมุนไพรให้สถานที่สมบูรณ์  และเอื้ออำนวยต่อทุกท่าน  ไม่ว่าจะเพื่อรักษากายก็ดี  เพื่อความสุขใจก็ดี  รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการนวดแผนไทย  เพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกท่าน  เราเชื่อว่า สถานที่แห่งนี้จะสามารถนำมาซึ่งประโยชน์แก่ทุกท่าน  และช่วยบรรเทา รักษาอาการเจ็บป่วยได้ และเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลาย  

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

 ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ร่วมบุญทุกท่าน  ด้วยพลังแรงกาย  พลังแรงใจและพลังทรัพย์ของทุกท่าน

  ขอพลังบุญนี้ให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรม  ได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม  ตราบจนบรรลุ มรรค  ผล  นิพพานด้วยเทอญ

ด้วยบุญกุศลนี้ขออุทิศส่วนบุญกุศลแด่  หลงตาเยื้อง ปานจันทร์ ซึ่งได้ริเริ่มการอบสมุนไพรและการนวดแผนไทย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2549  และขออุทิศส่วนบุญกุศล ให้แด่ผู้ริเริ่มสร้างกุฏิชี ตามรายนามข้างต้น

ขอถวายบุญกุศลแด่หลวงตาเชื้อ โนรี  ผู้ดูแลการอบสมุนไพรในปัจจุบัน และพระทุกรูปในวัดที่ได้ร่วมบุญกุศลนี้

ขอแผ่ส่วนบุญกุศลให้แด่ป้าอรนุส  เหมือนทอง และญาติโยมที่ได้อุทิศกาย ใจ เพื่อการทอดผ้าป่าสมมัคคีให้บรรลุวัตุประสงค์ในวันนี้

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระครูนนทวีราภรณ์ ท่านเจ้าอาวาส ซึ่งเมตตาให้การสนับสนุนโครงการโดยมิได้หวังผลกำไรใดๆ

สะพานบุญในการจัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาศรม หมอชีวกโกมารภัจจ์และปรับปรุงกุฏิชี เพราะสถานที่เดิมชำรุดทรุดโทรม    

กลุ่มบริษัท  วาย.วี.พี.

ครอบครัวจันทรวงศ์

ครอบครัววีรยวรางกูร

ครอบครัวเทอดพัฒนา

กัลยาณมิตร